بازرسی فنی خطوط لوله شرکت نفت فلات قاره ایران و بازرسی مرتبط با تأسیسات شرکت نفت

مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر (واحد تهران)

عنوان کارآموزی / پروژه:

بازرسی فنی خطوط لوله شرکت نفت فلات قاره ایران و بازرسی مرتبط با تأسیسات شرکت نفت

نام دانشجو:

استاد راهنما:

رشته تحصیلی:

تعمیرات مکانیک

تاریخ:

 

شرکت نفت فلات قاره ایران

پروژه

بازسازی و نوسانات تأسیسات نفتی جزیره لاوان

گزارش

بازرسی فنی تأسیسات واحد بهره برداری سلمان در جزیره لاوان

انرشیمی: مهندسین مشاور منابع انرژی و صنایع شیمیایی

تهران: اسفند ماه1389

 

فهرست مطالب

مقدمه

1-1 کلیات

1-2 شرح تأسیسات اولیه

1-3 شرح توسعه تأسیسات بمنظور نمک زدائی

1-4 شرح توسه های تدریجی در حین عملیات

1-5 شرح وضعیت فعلی واحد

1-6 توجیه بازرسی فنی

2- شرح نیازها

3- بررسی وضعیت کلی واحد سلمان از جهات مختلف

3-1 وضعیت واحد در حالت مطلوب عملیاتی

3-2 تأثیر عوامل مختلف در وضعیت مطلوب عملیاتی

3-2-1 خسارات ناشی از بمباران

3-2-2 مسائل ناشی از طول مدت بهره برداری

3-2-3 مسائل مربوط به گسترش حوزه عملیاتی

3-3 تغییرات اعمال شده در واحد در حین عملیات

3-4 نیازهای جدید

4- روش بازرسی فنی و امور تکمیلی مربوط به آن

4-1 بازرسی فنی

4-1-1 روش پرسنلی بازرسی فنی

4-1-2 روش های فنی بازرسی فنی

4-1-3 وسائل و ابزار بازرسی فنی

4-2 بررسی های مهندسی و اندازه گیری در محل

4-3 طراحی در محل

5- ملاحظات فنی، اقتصادی و اولویت ها

5-1 امور اقتصادی و سرمایه گذاری

5-2 زمان بندی

5-3 امور فنی

5-4 اولویت ها

5-5 تعمیرات برنامه ریزی شده

6- گزارش بازرسی فنی تأسیسات سبویل و سازه

6-1 شرح تأسیاست سیویل و سازه

6-2 وضعیت حصار و دروازه ورودی

6-3 خاکریزهای حفاظتی

6-4 سیستم محوطه سازی

6-5 راههای ارتباطی داخلی

6-6 سیستم زهکشی و دفع آبهای سطحی، حوضچه جداسازی آب آغشته به نفت

6-7 ساختمانها

6-8 فونداسیون ها

6-9 سازه ها

6-10 اسکله

6-11 محوطه مخازن

 

1- مقدمه

1-1 کلیات

واحد بهره برداری سلمان در سال 1967 میلادی توسط شرکت مهندسی و ساختمانی Root & Brown به منظور فرآورش و تثبیت 000/220 بشکه در روز نفت خام حاصله از حوزه دریایی سلمان بطور یکپارچه طراحی و اجراء گردید. این واحد حدود 2 سال بعد یعنی سال 1969 راه اندازی گردید و از آن موقع تا کنون اغلب بطور پیوسته در مدار تولید نفت صادراتی بوده است.

حوزه نفتی دریایی سلمان در 90 مایلی جنوب جزیره لاوان قرار دارد. نفت حاصله از این میدان پس از یک مرحله تفکیک در سکوهای مستقر در فلات قاره ایران، توسط یک رشته خط لوله زیر دریایی 22 اینجی از نوع  به واحد بهره برداری سلمان که در جزیره لاوان مستقر است منتقل می شود. جهت اطلاع از موقعیت جغرافیایی جزیره لاوان نسبت به ساحل اصلی ایران و محل تقریبی حوزه نفتی سلمان به شکل شماره 1 که ضمیمه گزارش است مراجعه فرمایید.

1-2 شرح تأسیسات اولیه

تأسیسات اولیه فرآورش که بعنوان تأسیسات پایه از آنها نام برده خواهند شد شامل دو مدار اصلی فرآورش نفت و گاز می باشد.

در مدار اول فرآیند، نفت ترش و گاز همراه پس از تحویل به واحد سلمان وارد تفکیک کننده های مرحله دوم میگردد. در فاز بعدی فرآورش برجهای تماس قرار دارند (مرحله سوم تفکیک و شیرین سازی نفت در اثر تماس با گاز تصفیه شده بطور همزمان در همین برجها انجام می گیرد) که پس از آن مرحله تبخیر نهایی انجام شده و نفت به مخازن ذخیره تلمبه می شود (شش مخزن هر کدام بقطر 245 و ارتفاع 64 فوت و ظرفیت 512000 بشکه).

نفت ذخیره شده در مخازن با استفاده از اختلاف ارتفاع وارد ایستگاه اندازه گیری (Metering Station) شده و سپس توسط دو رشته لوله 36 اینچی به اسکله بارگیری جریان می یابد. اسکله بارگیری قابلیت پذیرش یک نفت کش 000/200 تنی در یک طرف (سمت دریا) و یک نفت کش 000/600 تنی در طرف دیگر (سمت خشکی) را دارا می‌باشد.

مدار فرآیند گاز عبارتست از جمع آوری گاز مراحل مختلف تفکیک، تقویت فشار و ارسال آن به واحد شیرین سازی و شیرین نمودن گاز در اثر تماس با کربنات پتاسیم، گاز شیرین تولید شده بمصرف تماس با نفت ترش در برجهای تماس (Strippers) و نیز سوخت نیروگاههای برق و بخار می‌رسد.

بمنظور خودگرانی واحد بهره برداری سلمان، تأسیسات جانبی شامل 2 دیگ بخار، سه دستگاه آب شیرین کن، 4 توربوژنراتور، سیستم پمپاژ آب دریا، تلمبه آتش نشانی و مدار مربوطه و دو دستگاه کمپرسور هوا نیز نصب شده بودند.

1-3 شرح توسعه تأسیسات بمنظور نمک زدائی

در سال های 1971 و 1972 بنابر نیاز جدید یعنی ادغام تأسیسات نمک زدایی (Desalting) ، واحد بهره برداری سلمان توسعه داده که طراحی آن به شرکت مهندسی JOVAN و نصب و اجرا به یک پیمانکار داخلی واگذار گردید. حدود توسعه واحد مذکور در این راستا شامل اضافه نمودن دو مرحله تبخیر متوالی پس از برجهای تماس (Stripper) یعنی برج گاززدا (Degassing Boot) و Flash Tank ، تعدادی تلمبه و کمپرسور، سه ردیف متفاوت مبدلهای حرارتی، دستگاههای نمک زدا بانضمام سیستم های لوله کشی، کابل کشی و کنترل جدید بوده است.

همراه با تغییرات فوق اغلب واحدهای جانبی قبلی برچیده شدند و بجای آنها سه دستگاه دیگ بخار، دو دستگاه آب شیرین کن، سه تلمبه تأمین آب دریا و یک تلمبه آتش نشانی که همگی از ظرفیت بالاتری نسبت به تأسیسات جانبی پایه برخوردار بودند نصب گردید.

یک دستگاه توربوژنراتور از نوع قبلی بعنوان واحد پنجم به نیروگاه و یک کمپرسور هوا مشابه دستگاههای قبلی نیر به کل مجموعه افزوده شد.

باین ترتیب واحد بهره برداری سلمان برای تولید نفت خام و نمک همراه بر اساس استاندارد قابل قبول بین المللی (حداکثر 20 پوند نمک در هر هزار بشکه نفت) تجهیز گردید.

1-4 شرح توسعه های تدریجی در حین عملیات

در ادامه بهره برداری از واحد و بر اساس نیازهای جدید عملیاتی ضمن توجه به گسترش تأسیسات همجوار و مناطق مسکونی، بتدریج و تا تاریخ تنظیم گزارش تأسیسات ذیل به واحد سلمان افزوده شده است.

- یک دستگاه واحد آب شیرین کن بعنوان واحد سوم.

- یک توربوژنراتور بعنوان واحد ششم (در تاریخ تهیه گزارش این دستگاه در محل نصب نبود و بجای دیگری منتقل شده است).

- دو دستگاه دیگ بخار بعنوان واحدهای چهارم و پنجم (واحد پنجم فعلاً روی فوندانسیون مربوط نیست)

- برج هوازدا از آب تزریقی به Desalter ها.

- دو دستگاه کمپرسور هوا با ظرفیت بالاتر (کمپرسورهای قبلی اعم از تأسیسات پایه و طرح نمک زدائی همگی برچیده شده اند.)

- یک مخزن Flash Trank (مخزن Flash Tank قدیمی تبدیل به مخزن آب شده است).

- دو مخزن یک میلیون بشکه ای جدید

- دو دستگاه پمپ شناور تأمین آب دریا بعنوان تلمبه های چهارم و پنجم

 اطلاعات و مشخصات عمومی اغلب وسایل و تأسیسات واحد بهره‌برداری سلمان در بخش های بعدی این گزارش ارائه شده اند. و جداول و نقشه های ساده جهت سهولت کسب اطلاعات نیز ضمیمه گردیده تا ضمن مراجعه به آنها بتوان وضعیت کلی واحد را تجزیه و تحلیل نمود.

1-5 شرح وضعیت فعلی واحد

در تاریخ تنظیم گزارش از کل مجموعه بهره برداری سلمان بدلایلی مانند خسارات ناشی از جنگ، امور ایمنی، صدمات ناشی از فرسودگی و تداوم بهره برداری که در فصول بعدی بطور مشروح مورد بررسی قرار خواهند گرفت تأسیسات ذیل در مدار تولید قرار نداشته و یا در محل خود مستقر نبوده اند.

 1-5-1 تفکیک کننده های مرحله دوم

1-5-2 برجهای تماس

1-5-3 کمپرسورها

1-5-4 بخشی از تلمبه ها

1-5-5 واحد شیرین سازی گاز

1-5-6 بخشی از مبدلهای حرارتی

1-5-7 تأسیسات اندازه گیری نفت صادراتی

1-5-8 بخشی از دستگاههای نمک زدا

1-5-9 بخشی از لوله ها و سیستم های کنترل و برق

1-5-10 سه مخزن 512000 بشکه ای.

بجز موارد فوق در حال حاضر یکی از تفکیک کننده های قدیمی، همراه با برج گاززدا و مخزن تبخیر (Flash Tank) همراه با تأسیسات جانبی در مدار تولید نفت خام قرار دارند.

1-6 توجیه بازرسی فنی

برای آ‍ماده سازی مجدد واحد بهره برداری سلمان با ظرفیت کامل یعنی 000/220 بشکه نفت در روز حدود صدمات ناشی از بمباران در طول جنگ و خسارات وارده به بعضی از سیستم ها در اثر فرسودگی می بایست مشخص گردد. علاوه بر دو مورد مذکور نیازهای جدیدی مانند تولید حوزه های مجاور (رشادت، رسالت و بلال)، عدم تکافوی بعضی از سیستم های جانبی و تعویض واحد قدیمی و فرسوده شیرین سازی گاز نیز مدنظر بوده است که بر اساس کلیه نیازهای مذکور تصمیم به بازسازی و نوسازی واحد گرفته شده است. بمنظور تعیین حدود خسارات و همچنین حصول اطمینان از قابلیت بهره برداری تأسیساتی که به ظاهر صدمه ندیده اند، بازرسی فنی وسایل و سیستم‌های بکار برده شده در واحد سلمان ضروری بوده تا پس از تعیین حدود مورد نظر بتوان بر اساس اطلاعات بدست آمده، طرح بازسازی را اجرا نموده و واحد را مجدداً برای مدت زمان طولانی در مدار تولید نفت صادراتی قرار داد.

2- شرح نیازها

 بر اساس نکاتی که در مبحث مقدمه به اطلاع رسید و با توجه به خسارات وارده در اثر بمباران، پروژه بازسازی و نوسازی واحد بهره‌برداری سلمان مطرح و جهت انجام امور پروژه، قراردادی با شرکت انرشیمی منعقد گردیده سر فصل نیازهای عمده بر طبق قرارداد منعقده بشرح موارد 2-1 الی 2-3 می باشد. لازم باطلاع است که در حین اجرای کارهای بازرسی فنی نیازهای دیگر علاوه بر موضوع قرارداد مشاهده گردید. نیازهای جدید حسب مورد باطلاع مسئولین شرکت نفت فلات قاره رسید و مقرر شد که همگی مد نظر و مورد بازرسی فنی و بررسی مهندسی قرار گرفته و نتایج عیناً جهت اطلاع و تصمیم گیری مسئولین شرکت نفت فلات قاره ایران در گزارش بازرسی فنی ارائه شود تا در صورت تصویب، نسبت به انجام آنها در مرحله بازسازی و نوسازی اقدام گردد.

محدوده نیازهای جدید بشرح مواد 2-4 الی 2-7 می باشد.

2-1 بازرسی فنی تأسیسات و تعیین حدود خسارات و صدمات وارده به‌ آنها در اثر بمباران و تعیین وضعیت اقلامی که از محل خود خارج شده اند.

2-2 نیازهای جدید که بترتیب عبارتند از:‌

الف – تعویض واحد شیرین سازی گاز، (واحد قبلی که بر مبنای فرآیندی قدیمی و تقریباً خارج از رده در مقایسه با روش های امروزه کار می‌کرده می بایست با سیستم جدیدتر حاوی روش فرآورش پیشرفته جایگزین گردد.)

ب – بررسی امکان استفاده از تأسیسات فرآورش نفت سلمان بطور همزمان برای تثبیت نفت خام استحصالی از حوزه های مجاور (55000 بشکه در روز نفت حاصله از میادین رشادت، رسالت و بلال).

2-3 ارائه طرح بازسازی و نوسازی واحد بهره برداری بر اساس موارد فوق.

2-4 مسائل مبتلا به واحد در اثر تداوم بهره برداری و  خورندگی در اثر شرایط حاد اقلیمی (رطوبت و گرمای زیاد، وجود آتمسفر همراه با املاح ناشی از تبخیر آب دریا و هیدروژن سولفوره).

2-5 گسترش تدریجی حوزه عملیات شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه لاوان و بالنتیجه کمبود بعضی از اقلام سرویس های جانبی (مثلاً آب تصفیه شده شیرین) و اشکالات بعضی از سیستم ها (مانند تأمین آب دریا و آتش نشانی).

2-6 انعکاس تغییرات اعمال شده در طول مدت بهره برداری در طرح بازسازی و نوسازی.

2-7 تطبیق اطلاعات فنی و نقشه های تأسیسات با آنچه که در محل موجود است و ساخته شده (As Built) تا بتوان بر اساس نقشه های زمینه تصحیح شده و به روز در آورده شده تغییرات مورد نیاز طرح بازسازی و نوسازی را اعمال نمود.

با توجه به شرح نیازها اعم از موارد قراردادی و جدید ضمن مراعات دو اصل مهم یعنی فوریت طرح و هم چنین اشتراک حوزه بهره‌برداری بلافاصله امور مربوط به بازرسی فنی شروع گردید. کارهای مربوط به این بخش از تاریخ 6/9/1367 الی 20/11/1367 توسط گروههای مختلف بازرسی فنی سیویل و سازه، مکانیک و لوله‌کشی، برق و ابزار دقیق انجام گرفت که گزارش حاضر نتایج بازرسی فنی را باستحضار می رساند.

3- بررسی وضعیت کل واحد سلمان از جهات مختلف

در این بخش از گزارش بترتیب وضعیت مطلوب تأسیسات واحد بهره برداری سلمان، تأثیر عوامل مختلف، تغییرات اعمال شده در طول مدت بهره برداری و هم چنین نیازهای جدید بعنوان مبانی اخذ تصمیم به تفصیل مورد بحث قرار می گیرند.

3-1 وضعیت واحد در حالت مطلوب علمیاتی

وضعیت مطلوب عملیاتی حالتی است که واحد قادر به تولید 000/220 بشکه نفت خام تثبیت شده بر اساس استاندارد صادراتی باشد. در این حالت تأسیسات فرآورش مانند سیستم دریافت نفت خام، تفکیک کننده ها، برج های تماس و گاززدا، مخازن تبخیر، تلمبه ها، کمپرسورها، مبدلها، دستگاههای نمک زدا و واحد شیرین سازی گاز همگی همراه با تأسیسات جانبی مانند سیستم های تولید آب، بخار، آتش نشانی، آب شیرین، برق و سیستم اندازه گیری صادرات با ظرفیت کامل در مدار تولید قرار گرفته باشند، مختصات کلی وضعیت مطلوب عملیاتی توسط شکل ها و جداول مشخص شده اند. رجوع شود به شکل شماره 2 (موقعیت محلی و نمایش کلی تأسیسات)، شکل شماره 3 (نحوه استقرار) و شکل شماره 4 (مدار فرآورش) که همگی بطور خلاصه تهیه شده اند. جزئیات فنی تأسیسات واحد بهره برداری لاوان در لیست وسایل (Equipment List) ارائه گردیده.

3-2 تأثیر عوامل مختلف در وضعیت مطلوب عملیاتی

عوامل موثر در تغییر وضعیت واحد بهره برداری سلمان از حالت مطلوب به موقعیت فعلی بترتیب عبارتند از خسارات ناشی از بمباران، مسائل ناشی از طول مدت بهره برداری و مسائل مربوط به گسترش حوزه عملیاتی. شرح مفصل این عوامل بترتیب ذیل می باشد.

3-2-1 خسارات ناشی از بمباران

عامل عمده ای که در تغییر وضعیت واحد بهره برداری سلمان بسیار موثر بوده خسارات ناشی از بمباران در طول جنگ می‌باشد. این خسارات بترتیب عبارتند از:‌

3-2-1-1 از بین رفتن توپک گیر انتهائی خط لوله، شیرآلات و کنترل‌های آن در اثر انفجار و آتش سوزی.

3-2-1-2 انهدام شش دستگاه اندازه گیر (Mater) نفت خام صادراتی، صافی ها، کنترل ها و دستگاههای Prover و Calibration Tank ، مخزن زیرزمینی و تلمبه برگشت همراه با کلیه تأسیسات همجوار در اثر آتش سوزی.

3-2-1-3 از بین رفتن یک مخزن 512000 بشکه ای نفت خام (مخزن شماره 5) در محوطه مخازن همراه با لوله کشی ها و شیرآلات و کنترل ها در اثر آتش سوزی.

3-2-1-4 تغییر فرم مخزن شماره 6 که در مجاورت مخزن شماره 5 قرار داشته در اثر تشعشات حرارتی ناشی از آتش سوزی.

3-2-1-5 برجهای تماس بدرجات مختلف در اثر اصابت مستقیم و یا ترکش انفجار بشدت صدمه دیده بنحوی که یک برج در اثر اصابت مستقیم بشدت پاره شده و در یک حلقه کمانه نموده، در دو برج هر یک در بیش از ده مورد پارگی ایجاد شده و برج چهارم نیز در چند مورد سوراخ شده است.

3-2-1-6 ایجاد خسارات در اثر ترکش های ناشی از انفجار در محوطه تفکیک کننده های مرحله دوم بخصوص در قسمت لوله کشی‌ها.

3-2-1-7 ایجاد خسارت بدرجات مختلف در بخش عمده ای از تأسیسات شیرین سازی گاز یعنی مخازن تحت فشار، برجها، مبدلها، لوله کشی ها و تلمبه ها.

3-2-1-8 اصابت ترکش بدرجات مختلف به خطوط لوله 36 اینچی انتقال نفت از محوطه مخازن به اسکله بخصوص در ناحیه تفکیک کننده‌ها.

3-2-2 مسائل ناشی از طول مدت بهره برداری

عوامل دیگری که در وضعیت واحد بهره برداری موثر بوده اند شامل نکاتی است  که ذیلاً باطلاع می رسد. این مسائل بیشتر در اثر طول مدت بهره برداری و عملیات در شرایط حاد جوی مانند رطوبت همراه با املاح آب دریا و گاز ترش و بعضاً اشکالات تعمیراتی عارض واحد گردیده است:

3-2-2-1 خورندگی داخلی بعضی از سیستم ها و تأسیسات مانند تفکیک کننده های مرحله دوم، نمک زداها، لوله کشی ها و شیرآلات مربوطه در اثر تماس با نفت و گاز ترش همراه با آب نمک.

3-2-2-2 خورندگی خارجی اغلب لوله کشی ها و بخصوص سازه‌ها در اثر تماس با شرایط حاد جوی.

3-2-2-3 افت راندمان در اثر طول مدت بهره برداری مانند دستگاههای تبدیل آب دریا به آب شیرین دیگهای بخار و ژنراتورها.

3-2-2-4 فرسودگی و کهنگی بعضی از ماشین آلات مانند کمپرسورهای گاز بعلت سرویس زیاد.

3-2-2-5 افت ظرفیت تبادل حرارتی در بعضی از مبدلهای حرارتی بخصوص مبدلهای نفت بعلت رسوبات زیاد و سوراخ شدن لوله ها در اثر فرسودگی.

3-2-2-6 بهره برداری مداوم از بعضی از سیستم ها مانند لوله‌کشی های بخار و نیاز به تعویض آنها

3-2-3 مسائل مربوط به گسترش حوزه عملیاتی

بعلت ارائه سرویس های جانبی به تأسیسات همجوار مانند تأسیسات مسکونی جزیره لاوان، کمبودهایی در بعضی از اقلام سرویس های جانبی (مانند آب شیرین و در مواقعی برق) ایجاد شده است. موضوع کمبود آب آشامیدنی با توجه به افت راندمان دستگاههای آب شیرین کن (رجوع شود به 3-2-2-3 فوق) باعث شده است که دو تغییر عمده در سالهای اخیر در واحد ایجاد گردد:

3-2-3-1 استفاده از آب دریا برای نمک زدایی از نفت خام بجای آب شیرین که در نهایت باعث نصب واحد اکسیژن زدایی از آب دریا و تلمبه های مربوطه گردیده.

3-2-3-2 نصب دستگاه سوم تولید آب آشامیدنی در واحد

که با اینهمه موضوع کمبود آب آشامیدنی هنوز مرتفع نگردیده و درخواست شده که در طرح بازسازی و نوسازی مدنظر قرار گیرد. لهذا بعنوان یکی دیگر از عوامل موثر در وضعیت مطلوب واحد پیشنهاد می‌گردد که مورد توجه قرار گیرد.

3-3 تغییرات اعمال شده در واحد در حین عملیات

در طول مدت بهره برداری از این واحد تغییراتی در سیستم های مختلف آن اعمال گردیده اند که جهت اطلاع و منظور نمودن آنها در طرح بازسازی و نوسازی می بایست مدنظر قرار گیرند، این تغییر و تبدیلات به ترتیب عبارتند از:‌

3-3-1 اضافه نمودن دستگاه سوم تبدیل آب دریا به آب آشامیدنی با ظرفیتی معادل دستگاه های اولیه.

3-3-2 اضافه نمودن دیگهای چهارم و پنجم به واحد ظرفیت دیگهای بخار شماره چهار و پنج با دیگهای بخار اولیه با حدود بیست و پنج درصد اضافه تولید متفاوت می باشد.

3-3-3 اضافه نمودن توربوژنراتور ششم به نیروگاه.

3-3-4 برچیدن کمپرسورهای اولیه هوا و جایگزین نمودن آنها با دو کمپرسور با قدرت بیشتر (دستگاههای خشک کننده هوا همان دستگاههایی هستند که در ابتدا نصبت شده اند).

3-3-5 تغییر مدار تغذیه آب واحدهای نمک زدا (Desalters) از آب شیرین به آب دریا که در این مورد نصب برج اکسیژن زدایی و تلمبه‌های مربوطه ضروری بوده است و این سیستم نیز به تأسیسات افزوده شده است.

3-3-6 اضافه نمودن دو مخزن یک میلیون بشکه ای در محوطه مخازن همراه با لوله کشی های مربوطه.

3-3-7 خارج نمودن مخزن تبخیر قدیمی از سرویس نفت خام و قرار دادن آن در سرویس آب بمنظور عملیات.

3-3-8 نصب مخزن تبخیر جدید.

3-3-9 نصب دو عدد تلمبه توربینی عمودی جدید در محوطه روی اسکله بمنظور تأمین آب دریا.

3-3-10 تغییر و تبدیل در چند مخزن تحت فشار مانند تبدیل مخزن آب به مخزن هوای فشرده و یا مخزن گاز ویل به سرویس دیگر.

تبصره: اغلب تغییرات فوق در نقشه ها و مدارک فنی تأسیسات واحد بهره برداری سلمان منعکس نگردیده اند و ضروری است که حسب مورد، مورد توجه قرار گیرند و در موقع خود نسبت به ادغام این تغییرات اقلاً در نقشه های واحد اقدام شود.

3-4 نیازهای جدید در رابطه با نوسازی

نیازهای جدیدی که می بایست در طرح بازسازی و نوسازی ملحوظ گردند بشرح ذیل می باشد.

3-6-1 برچیدن واحدهای شیرین سازی قدیمی گاز و جایگزین نمودن آنها با سیستم جدیدتر و پیشرفته تر.

3-6-2 بررسی امکانات استفاده همزمان از این تأسیسات برای فرآورش نفت خام حاصله از حوزه های نفتی رسالت، رشادت و بلال.

4- روش بازرسی فنی و امور تکمیلی مربوط به آن

بر اساس نیازهای طرح بازسازی و نوسازی و هم چنین سایر مواردی که در مباحث قبلی باطلاع رسید ضمن توجه به برنامه فشرده پروژه ترتیبی اتخاذ گردید که امور مربوط به بازرسی فنی تأسیسات بهره برداری سلمان در مدتی بین 2 الی حداکثر 5/2 ماه انجام گیرد. لهذا پس از ابلاغ پروژه یک برنامه توجیهی کوتاه مدت ترتیب داده شد تا مسئولین مربوطه به تأسیسات آشنایی کافی پیدا نموده و بتوانند در اسرع وقت به محل تأسیسات مراجعه و وظایف محوله را انجام دهند. در طول مدت توجیه پروژه (3 هفته) برای گروه های بازرسی فنی و بعداً برای گروهی که مسئول طرح در محل تأسیسات خواهند بود دستورالعمل مربوطه تهیه گردید و همراه با نقشه ها و اطلاعات لازم در اختیار پرسنل هر گروه گذارده شد.

بر اساس نظریات بازرسین فنی تصمیم گرفته شد که واحد اولاً می‌بایست از نظر مهندسی نیز مورد بررسی قرار گیرد و ثانیاً نقشه‌های موجود در موارد متعددی با آنچه که ساخته شده تطبیق نمی نماید. با توجه به این دو موضوع ترتیب بازدیدهای مهندسی و طراحی در محل تأسیسات نیز داده شد. جزییات اموری که در هر یک از مراحل بازرسی فنی، بازبینی مهندسی و طراحی در محل انجام شده و روش‌های مربوطه ذیلاً باستحضار می رسد:

4-1 بازرسی فنی:

4-1-1 روش پرسنلی بازرسی فنی

گروه اصلی بازرسی فنی در مدت 6 آذر الی 20 بهمن 1367 مشغول بکار بوده است (بر اساس دو هفته متوالی تمام وقت در محل تأسیسات و یک هفته استراحت که ضمن آن گزارش مربوطه را تهیه مینموده اند.) جهت همکاری در امور مربوطه و رعایت عدم تداخل با عملیات روزمره بهره برداری ترتیبی داده شده بود که پرسنل تعمیراتی و کمکی تداخل با عملیات روزمره بهره برداری ترتیبی داده شده بود که پرسنل تعمیراتی و کمکی حداکثر تا 10 نفر و در اغلب موارد بر حسب لزوم، از طرف شرکت نفت فلات قاره ایران تأمین و در اختیار بازرسین فنی گذارده شود. جهت هماهنگی بین بازرسین فنی و پرسنل عملیاتی یک نفر رابط از طرف اداره مهندسی مأمور به هماهنگی گردید.

بازرسین فنی که در مدت فوق بوظایف محوله اشتغال داشته اند عبارتند از:‌

4-1-1-1 مسئول گروه بازرسی فنی که ضمن هماهنگی و سرپرستی، مسئولیت بازرسی فنی از تأسیسات لوله کشی، ماشین آلات (تلمبه ها و کمپرسورها)، مخازن تحت فشار و برجها، مبدلهای حرارتی و سایر دستگاههای مکانیکی را بعهده داشته است.

4-1-1-2 مهندس مکانیک و مسئول بازرسی و اندازه گیری سیستم لوله کشی ها و مشخص نمودن لوله کشی هایی که می بایست پیش‌سازی شوند.

4-1-1-3 بازرسی فنی برق برای نیروگاه، پست های ترانسفورماتور، تابلوهای توزیع، شبکه کابل کشی، موتورهای برق، سیستم اتصال زمین و روشنایی محوطه (بجز اسکله).

4-1-1-4 بازرسی فنی ابزار دقیق و کنترل برای سیستم ابزار دقیق، کنترل های محلی، مدارهای ارتباطی و مراکز فرمان.

4-1-1-5  بازرسی فنی سیویل و سازه برای بررسی وضعیت فونداسیونها، سازه ها، ساختمانها و سایر تأسیسات ساختمانی. (این مورد توسط سرپرست بازرسی فنی و همکاری 2 نفر مهندس سیویل و سازه انجام شد).

4-1-2 روش های فنی بازرسی فنی

روش های فنی اجرا شده در مورد بازرسی تأسیسات بترتیب ذیل بوده است:

4-1-2-1 بازرسی فنی تأسیسات سیویل و سازه

در مورد تأسیسات سیویل و سازه اغلب بر اساس اندازه گیری در محل و مشاهده وضعیت ظاهری ساختمانها، فونداسیونها و سازه ها تصمیم گیری شده. در چند مورد مانند فونداسیون های برج تماس (Stripper) ، برج گاززدا (Boot) و تکیه گاههای لوله 42 اینچی خروجی گاز از برج پس از محاسبات مجدد تصمیمات لازمه اتخاذ گردید.

4-1-2-2 بازرسی فنی تأسیسات مکانیکی

الف – لوله کشی و متعلقات مربوطه بطریق بررسی وضعیت ظاهری، کسب اطلاعات در محل، ثبت نقاط صدمه دیده با اندازه گیری از یک مبدأ، ثابت و مشخص نمودن مقادیری که باید بر چیده شوند مورد بازرسی فنی قرار گرفته اند. ضخامت جدار کلیه لوله هایی که از نظر ظاهری سالم و قابل استفاده تشخیص داده شده از جهات مختلف اندازه گیری شده تا اطمینان حاصل گردد که در سرویس بعدی مناسب باشند. در موارد متعددی علاوه بر اندازه گیری ضخامت جدار، داخل لوله ها نیز مورد بازرسی فنی قرار گرفته و حدود تشکیل رسوبات، خوردگی و زنگ زدگی بررسی شده و اندازه گیری گردید.

ب – ماشین آلات مستقر در محل مانند تلمبه ها و کمپرسورها از لحاظ وضعیت ظاهری، بررسی سوابق عملیاتی و اطلاعات در محل، کسب نظریات مسئولین عملیات و تعمیرات، آزمایش در حین حرکت (Running Test) ، نحوه استقرار، تولرانس های کوپل شدن با گرداننده، وضعیت اتصال مکانیکی و کنترل، لقی و حدود مجاز آن در ناحیه محور و یا طاقانها و تولرانس مربوطه مورد بازرسی فنی قرار گرفتند. در مورد ماشین آلاتی که از محل خود خارج شده اند کلیه موارد فوق تا حد امکان انجام گردید.  

ج – مخازن تحت فشار، مبدلهای حرارتی، دیگهای بخار و دستگاههای نمک زدا (Desalter) از لحاظ وضعیت ظاهری، بررسی سوابق عملیاتی، کسب نظر مسئولین عملیات و تعمیرات، مشخص نمودن نقاط صدمه دیده خارجی در اثر Corrosion ، نحوه اتصال به فونداسیون، ثبت پارگی ها و صدمات، بررسی حدود مجاز فرو رفتگی‌ها، بازرسی فنی از داخل و وسایل داخلی مانند Mesh ، Trays ، Tubes و Tube Bundles ، نمونه گیری از مقادیرThinning ، اندازه‌گیری ضخامت جدار در هر حلقه در جهت های مختلف، اندازه‌گیری ضخامت گلوئی ها و دهانه ها و درپوش های عمده و وضعیت سطوح خارجی مورد بازرسی قرار گرفته اند. در مورد هر یک از این وسایل برگ گزارش بازرسی (Inspection Data Sheet) تهیه گردید که خلاصه نتایج در گزارش ارائه می گردد.

د – در مورد دستگاههای یکپارچه و در سرویس مانند تأسیسات شیرین سازی آب دریا با مراجعه به سوابق عملیاتی، عمر مفید و توان فعلی آنها تصمیم گیری شده است.

4-1-2-3 بازرسی فنی تأسیسات برق

الف – نیروگاه برق از لحاظ Tnsulation Test ، بررسی سوابق عملیاتی و تعمیرات و اطلاعات محلی و آزمایشات که در مورد سایر ماشین آلات بآنها اشاره شده بازرسی گردید.

ب – پست های ترانسفورماتور و تابلوهای برق از لحاظ ظاهری بازرسی شده، سیستم حفاظتی و رله های حفاظتی تابلوها در مقابل حداکثر بار و گرمایش بیش از حد آزمایش شده و Meger Test روی آنها بعمل آمد.

ج – مدارهای اصلی و کابل ها از تابلوهای توزیع تا مصرف کننده‌ها از لحاظ مقاومت، اتصال زمین، اتصال کوتاه و انتقال جریان آزمایش شدند.

د – آزمایش های در حین کار (Running Test) ، بررسی فازهای مختلف و نحوه اتصال زمین از تمام موتورهای برق بعمل آمده و راهنمای تعمیرات برای آنها تهیه گردید.

ه‍ - آزمایش مدارهای اتصال زمین و بررسی سیستم روشنائی محوطه بعمل آمد و نتایج Earthing Continuity Test گزارش گردید.

و – بررسی ظاهری سیستم‌های ترانسفورماتور و رکتیفابر دستگاه‌های نمک زدا انجام گردید.

 

13- 1-2-4- بازرسی فنی تأسیسات ابزار دقیق و کنترل

الف – شیرهای اطمینان و شیرهای کنترل از نقطه نظرهای ظاهری، بررسی سوابق عملیاتی و تعمیراتی، کسب نظریات مسئولین عملیات و تعمیرات، قابلیت تنظیم، فرمان پذیری، روانی حرکت و بررسی شرائط در حالات کاملاً بسته و کاملاً باز بررسی گردیدند.

ب -  وسائط کنترل و ابزار دقیق نصب شده در محل اعم از نشان دهنده‌های مستقیم و یا حس کننده‌ها و انتقال دهنده‌های مختصات فرآیند بترتیب بازرسی گردیده و در مورد نشان دهنده‌ها اقلام سالم و قابل بکار مشخص شدند.

ج – مدارهای پنوماتیک و مرکز کنترل از لحاظ جریان پذیری و دریافت و ثبت علائم بازرسی گردید و مدارها و ابزارهای سالم و قابل بکار مشخص شدند، لیست کلیه اقلامیکه نه در محل بودند و نه در انبارها نیز تهیه گردید.

د – با تعقیب مدار و بررسی دستگاه‌های ثبت کننده و یا نشان دهنده علائم روی تابلو فرمان واقع در اطاق کنترل و نحوه اتصالات از صحت دستگاه‌ها روی تابلو کنترل اصلی اطمینان حاصل گردید و دستگاه‌ها و مدارهای قابل کار مشخص گردیدند.

 

4-1-3- وسائط و ابزار بازرسی فنی

وسائط و دستگاه‌هائی که در بازرسی فنی بکار برده شده‌اند به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول شامل وسائل و ابزار آلات تعمیراتی می‌باشد که اغلب در تعمیرگاه و یا انبار واحد وجود داشته و از آنها استفاده گردیده است (لیست ابزار و دستگاههای مورد نیاز در شروع مرحله بازرسی فنی در اختیار مسئولین طرح گذارده شد و در حین اجرا نیز از طرف پرسنل عملیات و تعمیرات در محل تأمین گردید). گروه دوم شامل ابزار و وسائل تخصصی مانند D Meter، مایع مخصوص Ultrasonic Test Set دستگاه‌های سنجش جریان، مقاومت، اتصال کوتاه، E.P.Mrger , Avometer و غیره می‌باشند که اغلب در محل واحد وجود داشته و از آنها استفاده بعمل آمد. در یک مورد بخصوص نیز با همکاری مهندسین مشاور زمین شناس و استفاده از دستگاه اندازه گیری مقاومت، شبکه زمین تاسیسات آزمایش و گزارش مربوطه تهیه گردید.

 

4-2- بررسی‌های مهندسی و اندازه گیری در محل

بمنظور حصول اطمینان از روش و نحوه اجرای بازرسی فنی، کسب اطلاعات، آمار و ارقام مربوط به تولید سرویس‌های جانبی ترتیبی داده شد که در فاصله زمانی استراحت پرسنل بازرسی  فنی، مهندسی سیویل، سازه، مکانیک، برق، ابزار دقیق و تأسیسات جانبی از محل واحد بازدید نمایند. در این بازدید مهندسین مذکور با تأسیسات واحد و حدود خسارت وارده به آنها آشنا شده اطلاعات لازمه را جمع آوری و اندازه گیری‌های ضروری را انجام دادند.

 

4-3- طراحی در محل

همانطور که قبلاً باطلاع رسید در بسیاری از موارد نقشه‌های تأسیسات موجود با آنچه که واقعاً ساخته و نصب شده است مطابقت نمی‌کرد. باین دلیل و برای دردست داشتن نقشه‌های صحیح، موضوع به روز در آوردن نقشه‌ها ضروری تشخیص داده شد. جهت عملی ساختن این نیاز، طراح مکانیک و لوله کشی بمدت متجاوز از سه ماه به محل اعزام و نسبت به تصحیح نقشه‌های مکانیکی  و لوله کشی و به روز در آوردن آنها اقدامات لازم بعمل آمد.

5- ملاحظات فنی، اقتصادی و اولویت‌ها

بر اساس گزارشات بازرسین فنی و هماهنگی نتایج با گروه‌های مختلف مهندسی نتیجه گیری گردید که راه حل‌های پیشنهادی از نظر امور اقتصادی، فنی، زمانبندی و اولویت‌ها می‌بایست حتی المقدور مناسب‌ترین و عملی ترین راه حل در هر مورد بوده بعلاوه پس از بازسازی و نوسازی تعمیرات و نگهداری برنامه ریزی شده نیز مدنظر قرار گیرد. سر فصل‌های عمده عواملی که در تجزیه و تحلیل اقتصادی و فنی مورد توجه بوده‌اند بترتیب ذیل است :

 

5-1- امور اقتصادی و سرمایه گذاری

در این مورد فرض بر آن بوده است که برای بازسازی و نوسازی با توجه به اشتراک حوزه نفتی، برآورد بازده حوزه در یک مدت زمان قابل پیش بینی (مثلاً 10 سال) ضمن اعمال ضریب بهره دهی و هزینه‌های اجرائی در رابطه با عملیات و نگهداری، می‌بایست در حدود منطقی و معقول سرمایه گذاری گردد.

 

5-2- زمانبندی

با توجه به روند قبلی تولید برای مراحل مختلف پروژه اعم از

طراحی، تهیه کالا و مصالح و اجراء و آماده سازی برای بهره برداری با ظرفیت کامل جدول زمانی بین 24 الی 28 ماه مدنظر بوده است.

 

5-3- امور فنی

در این باره فرض شده است که از دانش فنی و تجربه موجود در بهره برداری و نگهداری بنحو کامل استفاده گردیده و سیستم‌های جایگزین حتی المقدور مشابه تأسیسات فعلی بوده تا نیاز به آموزش و آشنائی با سیستم جدید نباشد. یک استثناء در این مورد احتمالاً می‌تواند سیستم کنترل و ابزار دقیق باشد.


5-4- اولویت‌ها

در پیشنهادات مربوط به بازسازی و نوسازی سه اولویت بشرح ذیل مدنظر می‌باشد :

اولویت درجه اول : مربوط به تأسیسات و سیستم‌هائی می‌گردد که 
                             می‌بایست‌ حتماً در طرح بازسازی مورد توجه
                             قرار گرفته و نسبت انجام آن در حین اجرای
                               طرح تصمیم لازم اتخاذ گردد و در هر
         &nb

/ 0 نظر / 29 بازدید