متن آهنگ هاه دان دان دان.

واسه آشتی با تو از راه دراز اومدم
اومدم خیمه ی عشقمو کنارت زدم
می زنم هوار هوار به اهل بندر میگم
که می خوام دل به دلِ عاشق و شیدات بدم

هله دان دان دان هله یه دان برات می خونم
از نخل های سبز آبادان برات می خونم
از دریای آبی و قلمدون های عاشق ، از جنوبی های مهربان برات می خونم

هله دان دان دان هله یه دان برات می خونم
از نخل های سبز آبادان برات می خونم
از دریای آبی و قلمدون های عاشق ، از جنوبی های مهربان برات می خونم

* * * * *

می خونم برات دونه به دونه ،
شعرهای خلیجی از دل و جون
از مهتاب زیبایی که هر شب ،
پر وا می کنه رو شطّ کارون

قصّه میگم از صفای ساحل
از جاشوها و مهر و وفاشون
از هوای دلنواز بندر
از نسیم هر صبح خروس خون

هله دان دان دان هله یه دان برات می خونم
از نخل های سبز آبادان برات می خونم
از دریای آبی و قلمدون های عاشق ، از جنوبی های مهربان برات می خونم

هله دان دان دان هله یه دان برات می خونم
از نخل های سبز آبادان برات می خونم
از دریای آبی و قلمدون های عاشق ، از جنوبی های مهربان برات می خونم

* * * * *

من من خوام کبوتر دل تو رد اسیر کنم
این دل تشنه رو از چشمه ی عشقت سیر کنم
بزنم به موج دریای خیال عشق تو
باقیِ عمرم رو عاشقونه با تو پیر کنم
باقیِ عمرم رو عاشقونه با تو پیر کنم

 

/ 0 نظر / 120 بازدید