زغال سنگ

 

تعریف زغال سنگ

۳ تعریف زغال سنگ

 

به سنگ ها و مواد فسیلی باقیمانده از بقایای گیاهی و جانوری، سنگْ زیست یا بیولیت می گویند. بیولیت ها به دو گروه قابل سوختن و یا غیر قابل سوختن تقسیم می شوند.

بیولیت های قابل سوختن را اصطلاحأ کاستو بیولیت یا سنگ های قابل اشتعال گویند. زغال سنگ در واقع از بیولیت های نوع قابل سوختن است. بیولیت ها شامل دو گروه بقایای گیاهی و جانوری هستند. اندام های گیاهی در نهایت به تورب، بیتومین و زغال سنگ و اندام های جانوری به هیدرو کربورها، نفت، گاز و شیل نفتی تبدیل می شوند.

انواع زغال سنگ

لیگنیت

زغال سنگ لیگنیت با نام زغال سنگ قهوه ای نرم نیز شناخته می شود. این نوع زغال سنگ در مرحله پس از تورب زایی به وجود می آید. اصولأ لیگنیت ها درجه زغال شدگی پایینی دارند و هنوز مقداری از بقایای  مواد چوبی، برگ و پوست گیاهان را در آن ها می توان یافت. رنگ زغال سنگ لیگنیت، سیاه متمایل به قهوه ای  تا سیاه، متخلخل و چگالی آن حدود 5/1 است. بافت متخلخل لیگنیت شبیه زغال های چوب خشک است. برخی از آنها بافت سست و رشته ای و برخی دیگر نیز بافت متراکم و شبیه خاک دارند. در این نوع زغال سنگ ها مقدار متوسط کربن 75-80 درصد، میزان متوسط اکسیژن حدود 10-15 درصد و مقدار متوسط هیدروژن حدود 5-7 درصد است. ارزش حرارتی آنها کم و حدود 6000 کیلو کالری است. به این دلیل مثل زغال سنگ های نوع تورب ارزش صنعتی ندارند. رطوبت لیگنیت ها از زغال سنگ های نوع بیتومینه نیز بیشتر است و به حدود 35-75 درصد میرسد و به همین دلیل در هنگام سوختن دود زیاد تولید می کنند. مواد فرار آنها نسبتأ زیاد است و گاهی به حدود 40-55 درصد نیز می رسد.

 

شبه بیتومینه

این نوع زغال سنگ ها حد فاصل زغال سنگ لیگنیت و بیتومینه است و به این دلیل به آنها زغال سنگ شبه بیتومینه می گویند. این زغال سنگ ها به آسانی می سوزند و دارای شعله ای روشن همراه با دود هستند و گاز زیادی تولید می کنند. بافت موجود در این زغال سنگ ها فضاهای خالی زیادی دارد که فضاهای خالی موجود در بافت آنها معمولأ از مواد ژله ای پر شده است. رنگ این زغال سنگها قهوه ای تا قهوه ای متمایل به سیاه است. این نوع زغال سنگها از نظر ظاهری دارای لایه بندی خوبی هستند. مقدار مواد چوبی آنها بسیار کم و درصد کربن آنها به حدود 80 درصد می رسد. میزان مواد فرار آنها حدود 43-53 درصد است و به هنگام قرارگرفتن در معرض هوا خرد می شود.

 

بیتومینه

زغال سنگهای بیتومینه از تجزیه جلبلک ها و مواد آلی جانوری میکروسکوپی تشکیل شده اند که دارای حدود 80 – 85 درصد کربن و حدود 5 درصد اکسیژن و هیدروژن هستند. این زغال سنگها معمولأ دارای بافت متراکم، سخت و نواری اند و شامل تناوبی از لایه های براق و مات هستند. زغال سنگ های بیتومینه از نظر مواد فرار به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول دارای 30 – 45 درصد مواد فرار است و بیشتر به عنوان سوخت در نیروگاه ها بکار میرود. گروه دوم دارای مواد فرار کمتری حدود 30 – 20 درصد هستند و بیشتر جهت تهیه کُک کاربرد دارند. زغال سنگ بیتومینه به هنگام سوختن مقدار فابل ملاحظه ای گاز قابل اشتعال آزاد می کنند. زغال سنگ بیتومینه بیشترین نوع سوخت فسیلی در طبیعت را تشکیل می دهد و مصرف زیادی نیز دارد. این نوع زغال سنگ ها به عنوان سوخت منازل و نیروگاه ها و همچنین برای تهیه کک بکار می روند. آن ها به خوبی شعله ور می شوند و رنگ شعله ی آنها زرد است.

 

آنتراسیت

زغال سنگ های آنتراسیت در آخرین مرحله ی فرآیند زغالی شدن تشکیل می شوند و دگرگونی بیشتری نسبت به سایر انواع زغال سنگ ها دارند. در این زغال سنگ ها مقدار کربن حدود 95 درصد، مواد فرار کم، مقدار اکسیژن حدود 3 درصد، مقدار هیدروژن حدود 3 درصد و مقدار رطوبت حدود 5/0 درصد است. زغال سنگ های آنتراسیت معمولأ رنگ سیاه، حالت توده ای، سخت و شکننده و جلای نیمه فلزی با شکست صدفی دارند. دست را سیاه نمی کنند، زیرا فاقد ماسرال فوزینیت هستند. زغال سنگ آنتراسیت به عنوان یک سوخت مناسب مورد استفاده قرار می گیرد. به سختی و در دمای بالا مشتعل می شود و در صورت سوختن، شعله ی آبی رنگ و بدونِ دود ایجاد می کند.

انواع زغال سنگ از نظر درجه کک شوندگی

یکی دیگر از روش های طبقه بندی زغال سنگ ها براساس ویژگیهای کک شوندگی آنها است. این طبقه بندی بیشتر کاربرد معدن کاری دارد و درکشور ما نیز بیشتر در بین معدن کاران به کار می رود. براساس درجه کک شوندگی، زغال سنگ ها را به گروه های زیر طبقه بندی می کنند.

 

زغال سنگ شعله خیز

زغال سنگ شعله خیز از گروه زغال سنگ های غیر کُک شو (غیر کک ده) تا کک شو ضعیف است. به این دلیل این زغال سنگ ها اغلب برای مصارف سوختی به کار می روند. ماسرال ویترینیت در زغال سنگ شعله خیز کمترین درخشندگی را دارد و تیره رنگ به نظر میرسد. در زغال سنگ های شعله خیز مقدار مواد فرّار حدود 40 – 45 درصد، میزان کربن حدود 76-80 درصد و ضریب انعکاس نوری در روغن غوطه ور کننده (R) کمتر از 66/0 است. در طبقه بندی های تجاری این زغال سنگ ها با مارک LF معرفی می شوند. نوع دیگری از زغال سنگ های شعله خیز وجود دارد که به زغال سنگ شعله بلند معروف است و با مارک D معرفی می شود.

 

زغال سنگ شعله خیز گاز دار

زغال سنگ شعله خیز گاز دار با داشتن شعله بلند و تولید گاز زیاد از سایر انواع زغال سنگ ها مشخص است. این زغال سنگ ها خاصیت کک شوندگی ندارند و یا بسیار سخت و به صورت ضعیف به کک تبدیل می شوند. ماسرال های ویترینیت آن ها کمی روشنتر از ماسرال های ویترینیت زغال سنگ های شعله خیز معمولی هستند.

در زغال سنگ های شعله خیز گازدار مقدار مواد فرار حدود 40-35 درصد، میزان کربن حدود 83-80 درصد، ضریب انعکاس نوری در روغن غوطه ور کننده (R)  85/0 – 66/0 و ارزش حرارتی حدود 7500 – 8000 کیلو کالری بر کیلوگرم است. این زغال سنگ ها با مارک GL یا G معرفی می شوند.

 

زغال سنگ گازدار

این نوع زغال سنگ ها از نوع کک شو ضعیف هستند، اما اگر زغال سنگ های گاز دار تحت تأثیر دگرگونی شدیدتری قرار گیرند، مثل زغال سنگ های نوع چرب، خاصیت کک شوندگی آن ها افزایش می یابد.

در زغال سنگ های گاز دار مقدار مواد فرار حدود 28-35 درصد، میزان کربن حدود 83-86 درصد و ضریب انعکاس نوری آنها در روغن غوطه ور کننده (R) 85/0 – 14/1 است. این زغال سنگ ها با مارک G معرفی می شوند.

 

زغال سنگ چرب

در زغال سنگ های چرب مقدار مواد فرار حدود 28-19 درصد، میزان کربن حدود 89-86 درصد، ضریب انعکاس نوری در روغن غوطه ورکننده (R) 53/1 – 14/1 و مقدار ارزش حرارتی حدود 8500 – 8300 کیلو کالری بر کیلوگرم است. این زغال سنگ ها با مارک F معرفی می شوند. زغال سنگ های چرب از نظر درجه کک شوندگی بالا هستند و در صنایع متالورژی کاربرد وسیع دارند.

 

زغال سنگ کُک شو

زغال سنگ های کک شو از نظر درجه کک شوندگی، جزء گروه زغال سنگ های کاملأ کک ده هستند. در صنایع متالورژی آنها را با زغال سنگ های کم کک شو مخلوط می کنند و سپس به کار می برند. شباهت ماسرال های اکسینیت و ویترینیت در آنها بسیار نزدیک است، به طوری که فقط با روغن غوطه ور کننده و در زیر میکروسکوپ (86/1– 53/1 =R) میتوان آنها را از هم تشخیص داد. این زغال سنگ ها با مارک K یا C معرفی می شوند.

 

زغال سنگ لاغر

زغال سنگ های لاغر با خاصیت کک شوندگی کم از زغال سنگ های کک شو مشخص می شوند. این زغال سنگ ها در مرز زغال سنگ آنترسیت جزء زغال سنگ های غیر کک شو محسوب می شوند.

در زغال سنگ های لاغر مقدار مواد فرار حدود 14-10 درصد، میزان کربن حدود 92-91 درصد، ضریب انعکاس نوری در روغن غوطه ور کننده (R) 86/2 – 22/2 و مقدار انرژی حرارتی حدود 8800-8700 کیلوکالری بر کیلوگرم است. این زغال سنگ ها با مارک L معرفی می شوند.

 

زغال سنگ آنتراسیت

زغال سنگ های چرب و کک ده، بیشترین درجه ی کک شوندگی و زغال سنگ گازدار مقدار متوسط و زغال سنگ نوع لاغر و آنتراسیت، کمترین درجه ی کک شوندگی را دارند. اصولأ زغال سنگ آنتراسیت خاصیت کک دهی ندارد و در اثر حرارت حالت خمیری نمی گیرد و به صورت پودر در می آید.

در زغال  سنگ های آنتراسیت مقدار مواد فرّار کمتر از 10 درصد، میزان کربن حدود 92 تا 98 درصد، ضریب انعکاس نوری در روغن غوطه ور کننده (R) بیش از 22/2 و ارزش حرارتی حدود 8200-8500 کیلوکالری بر کیلوگرم است. این زغال سنگ ها با مارک L معرفی می شوند.

 

طبقه بندی زغال سنگ های ایران (به روش روسی)

 

مارک زغال

نام مترادف و متداول فارسی

کربن

(%)

ارزش حرارتی

(kcal/kg)

مواد فرار

(%VM)

ضریب انعکاس نور زغال در هوا

(10R)

د

D

زغال شعله خیز

 

7770-7430

51-37

80-75

گ

Г

زغال گازی

85-80

8485-8033

46-36

85-80

گ ژ

ЖГ

زغال گازی چرب

87-38

8700-8200

37-31

89-83

ژ

Ж

زغال چرب

90-80

8800-8400

33

97-86

ک ژ

КЖ

زغال کک شو چرب

90-86

8800-8300

31-25

93-89

ک

К

زغال کک شو

91-88

8800-8500

25-17

102-94

ان اس

СН

زغال لاغر قابل ذوب

85-70

8000-5000

31-17

102-93

او اس

ОС

زغال لاغر غبر قابل ذوب

92-89

8750-8500

17-13

106-103

ت

Т

زغال لاغر

93-91

8700-8600

17-10

116-106

پ آ

ПА

زغال نیمه آنتراسیت

 

8750-8200

10-7

120-114

آ

А

زغال آنتراسیت

 

8350-8100

10

145-130

کاربرد انواع زغال سنگ

مهمترین کاربرد زغال سنگ در دنیا برای تأمین انرژی و سوخت نیروگاه ها ست. هم اکنون 40 درصد برق جهان در نیروگاه های زغال سنگی تولید می شود. علاوه بر این از زغال سنگ در تهیه ی کُک برای صنایع فولاد سازی استفاده می شود. به طوری که در سال 2006 حدود 68 درصد فولاد دنیا بامصرف زغال سنگ تولید شده است.

سهم زغال سنگ در سبد انرژی جهان

زغال سنگ، بعد از نفت، بیشترین سهم را در سبد انرژی جهان دارد. نمودار روبرو سهم انواع انرژی های مختلف را در سبد مصرفی جهانی نشان می دهد.

میزان ذخایر زغال سنگ در جهان

بر مبنای گزارشات آژانس بین المللی انرژی (IEA) ، کل ذخایر قطعی و احتمالی زغال سنگ دنیا (کک شو و حرارتی) براساس نتایج اکتشافات تا پایان سال 2005 معادل 985 میلیارد تن برآورد شده است. آمریکا با 266 میلیارد تن بزرگترین منابع را  دارد که معادل 27درصد کل منابع جهان است و پس از آن  17درصد ذخایر به روسیه و 13درصد ذخایر به چین تعلق دارد.

 

 

میزان تولید جهانی زغال سنگ

 

نام کشور

جمع ذخایر

ذخیره(میلیون تن)

% از کل ذخایر جهان

آمریکا

266

27

روسیه

170

17

چین

124

13

سایر کشور ها

424

43

جمع جهان

985

 

منبع:IEA

میزان تولید زغال سنگ در جهان

 

براساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، میزان تولید زغال سنگ در جهان به ترتیب در سال های  2005، 2004 و 1980   معادل 4973 ، 4631  و 2805 میلیون تن بوده است که افزایش تولید نسبت به سال 1980  معادل 78 % و نسبت به سال 2004 حدود 4/7 %  را نشان می دهد.چین با 2226 میلیون تن و آمریکا با 951  میلیون تن و هندوستان با398  میلیون تن بیشترین تولید جهانی زغال سنگ را داشته اند که این مقدار 72 % تولید جهانی زغال سنگ بوده است.

بزرگترین کشورهای تولید کننده ی زغال سنگ جهان در سال 2005


نام کشور

میزان تولید

(میلیون تن)

نسبت به کل تولید جهان

(%)

چین

2226

76/44

آمریکا

951

12/19

هندوستان

398

8

استرالیا

301

05/6

افریقای جنوبی

240

83/4

روسیه

222

46/4

اندونزی

140

82/2

لهستان

98

97/1

قزاقستان

79

59/1

کلمبیا

61

23/1

سایر کشورها

257

17/5

جمع کل

4973

 

 

منبع: آژانس بین المللی انرژی (IEA)

 

کشورهای ترکیه و پاکستان به عنوان بازارهای احتمالی برای تولید کنندگان زغال سنگ ایران مطرح می باشند.

ترکیه در سال 2005 میلادی 46 میلیون تن زغال سنگ قهوه ای و 3/1 میلیون تن زغال سنگ بیتومینه و آنتراسیت و 700 هزار تن زغال سنگ کک شو تولید کرده است در همین سال حدود 8/4 میلیون تن زغال سنگ کک شو و 5/11 میلیون تن زغال سنگ آنتراسیت و حرارتی وارد کرده است.

پاکستان نیز در همین سال 2/3 میلیون تن زغال سنگ حرارتی تولید کرده است و درهمین سال 8/2 میلیون تن زغال سنگ کک شو وارد کرده است.

 

 

زغال سنگ ایران

رسوبات زغالدار ایران با نام گروه زغالدار شمشک و نای بند (سازندهای شمشک و نای بند) از دیدگاه زمانی از تریاس بالایی آغاز و تا ژوراسیک میانی ادامه دارد. محدوده ی گسترش این رسوبات، شمال و مرکز و غرب ایران را دربر می گیرد.

حوضه های زغالی ایران در دو بخش بزرگ زمین شناسی ایران یعنی البرز و ایران مرکزی گسترش دارند. این حوضه های زغالی، اغلب در محیط های زمین ساختیِ فعال و عمومأ ناودیسی تشکیل شده اند. سنگ های دربرگیرنده ی زغال سنگ های این حوضه ها، کنگلومرا، ماسه سنگ، شیل، سیلت و ماسه سنگ آهکی است. زغال سنگ های البرز عمومأ در سازند شمشک و زغال سنگ های ایران مرکزی عمومأ در سازند نای بند با سن تریاس فوقانی تا ژوراسیک زیرین تشکیل شده اند. رسوبات زغالدار حوضه ی البرز، اغلب از نوع تخریبی هستند و رسوبات حوضه ایران مرکزی بیشتر تحت تأثیر رسوبات دریایی قرار گرفته اند. ویژگیِ عمومی زغال سنگ های این حوضه ها آن است که این زغال سنگ ها اغلب از نوع گازدار، گازدار چرب تا چرب هستند. این زغال سنگ ها از نظر تجاری اغلب از نوع کُک شو و کمتر از نوعِ حرارتی هستند.

سوابق معدنکاری زغال سنگ در ایران

براساس سوابق موجود با تأسیس وزارت صناعت وفلاحت درسال 1309 و آغاز احداث کارخانجات قند سازی و سیمان و ذوب فلزات، موضوع اکتشاف و گشایش معادن زغال سنگ برای تأمین مواد اولیه و انرژی این صنایع مطرح و فعالیت های معدنی برای تولید زغال سنگ در سال 1313 با گشایش معادن زغال سنگ شمشک و گاجره و لالون و الیکا در دامنه ی جنوبی البرز و معادن چشمه گل در استان خراسان و هجدک در کرمان آغاز و در سال 1316 همزمان با عقد قرارداد کارخانه ذوب آهن کرج با کنسرسیوم دماگ/کروپ آلمان، اکتشافات جدید به منظور تأمین 250 هزار تن زغال سنگ مورد نیاز این پروژه آغاز گردیده است. به علت وقوع جنگ جهانی دوم این فعالیتها به نتیجه نرسید لذا تولید زغال سنگ در کشور در سال 1316، فقط در حدود سالیانه 133 هزار تن انجام شد.

تحقیق و اکتشاف سیستماتیک بر روی منابع زغال سنگ ایران از سال 1345 و به منظور تأمین نیاز کارخانه ذوب آهن اصفهان و پیش بینی تهیه زغال سنگ برای فازهای بعدی توسعه ی این کارخانه آغاز شد. وسعت نواحی زغال خیز ایران حدود یکصد هزار کیلومتر مربع است. میزان ذخایر زغال سنگ این نواحی در 650 میلیون تن ذخیره ی قطعی و 1200 میلیون تن ذخیره ی احتمالی زغال سنگ کک شو و حدود 3000 میلیون تن ذخیره ی احتمالی زغالسنگ حرارتی برآورد شده است.

پیش بینی تولید تا پایان برنامه ی چهارم توسعه

 

طبق گزارشات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، میزان تولید زغال سنگ خام کک شو کشور در سال 1385 معادل 2 میلیون و 300 هزار تن بوده است که از این مقدار  یک میلیون و 275 تن زغال سنگ کنسانتره بدست آمده است. تا پایانِ برنامه چهارم توسعه میزان تولید زغال سنگ خام کشور باید به 6 میلیون و400 هزار تن و زغال سنگ کنسانتره به 3 میلیون و 175 هزار تن افزایش یابد.

به حمدالله در ده سال گذشته با تلاش معدنکاران و حمایتهای دولت و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، بخش خصوصی در موضوع بهره برداری معادن مجددأ احیا و روند رشدی را طی کرده است، به طوری که در سال 1385 از 2 میلیون و 300 هزار تن زغال سنگ خام کک شو تولید شده در کشور بیش از یک میلیون تن آن مستقیمأ توسط بهره برداران خصوصی زغال سنگ و 560 هزار تن توسط پیمانکاران خصوصی در معادن دولتی استخراج و تولید شده است که نشان از نتیجه بخش بودن توجه دولت به توسعه حضور بخش خصوصی در معادن زغال سنگ دارد.

 

معدن زغال سنگ پروده 5 طبس در 80 کیلومتری جنوب شهرستان طبس واقع شده است و بخشی از ذخایر زغال سنگ منطقه پروده طبس را شامل می شود. ذخیره ی قابل استخراج این معدن در 2 لایه C1 و B2  حدود 10 میلیون تن برآورد شده است. ضخامت متوسط این دو لایه هر کدام 1 متر است و ذخیره این معدن با توجه به گسل های مختلف در چهار بلوک اصلی پراکنده است.

شرکت معدنجو در سال 1375 پس اخذ مجوزهای لازم از وزارت معادن و فلزات وقت، مطالعات مهندسی و طراحی معدن را برای بلوک B  بانجام رسانید و سپس در سال های 1376 و 1377 عملیات آماده سازی های لازم جهت بهره برداری از بلوک B را تکمیل کرد. بهره برداری اولیه با استخراج 40 هزار تن از سال 1378 شروع گردید. عملیات بهره برداری با افزایش سرمایه گذاری مستقیم به میزان مبلغ 100 میلیارد ریال  در ده سال گذشته ادامه داشته است. عملیات انجام شده تا کنون به شرح زیر بوده است:

 

الف:    تأسیسات زیر بنایی

·        ساختمان های اداری به مساحت 370  متر مربع

·        ساختمان های صنعتی به مساحت 3681  متر مربع

·        احداث نیرو گاه به ظرفیت 3000  کیلو وات

·        احداث شبکه توزیع برق

·        احداث وانتیلاتور خانه اصلی معدن به مساحت 180 متر مربع

·        احداث ساختمانهای اقامتی پرسنل به مساحت 3200  متر مربع

·        احداث سالن ورزشی به مساحت 1034 متر مربع

 

ب:       تأسیسات زیر زمینی

·        حفر دو اکلن اصلی مرکزی  در بلوک B ، هر کدام  بطول 1 کیلومتر (جمعأ بطول 2 کیلومتر)

·        گشایش 8 افق مختلف بطول 15 کیلومتر

·        حفر کانال های تهویه بطول 600 متر

·       احداث تأسیسات لازم زیر زمینی (شارژ باطری، آب انبار، اطاق وینچ و بونکرهای زغالی و ......

چند پیشنهاد برای توسعه بخش خصوصی

1- تخصیص منابع ارزی و ریالی برای توسعه ی سرمایه گذاری بخش خصوصی در معادن زغال سنگ.

2- تعیین قیمت مناسب برای خرید زغال سنگ خام از بهره برداران معادن خصوصی زغال سنگ.

3- تخصیص یارانه به عنوان تخفیف هزینه حمل و نقل ریلی زغال سنگ جهت افزایش صادرات زغال سنگ حرارتی.

4- تامین ماشین آلات و تجهیزات معادن زیرزمینی زغال سنگ با استفاده از امکانات و سوابق ماشین سازی اراک.

 

 

 

 

 

نظرات ( 1)

 

 

 

معدن زغال سنگ طبس

نویسنده : محمد پیام عسگری - ساعت ٩:۴۶ ‎ب.ظ روز ٢۵ آبان ۱۳۸۸

محمد پیام عسگری، زغال سنگ، طبس

 

شرایط تشکیل زغال سنگ

معمولا زغال سنگ در آبهای کم عمق شیرین با مقدار اکسیژن کم از گیاهان و تنه درختان تشکیل می شود. در تشکیل زغال سنک معمولا ابتدا لیکنیت که قهوه ای رنگ و دارای سوخت و انرژی کم است تشکیل می شود که این لیکنیت به مرور زمان در اثر فشار و حرارات کم کم مواد معدنی خود را مانند هیدروژن، از دست می دهد و مقدار کربن آن افزایش می یابد و بعد از آن به گرافیت و اگر گرافیت دگرگون شود به آنترازیت تبدیل می شود. زغال ها معمولا به دو دسته 1- برجا 2- غیر بر جا  تقسیم بندی می شوند  .

1-زغال سنگ برجا: این نوع زغال سنگ در همان محلی که در گذشته پوشش گیاهی وجود داشته بوجود می آید و معدن طبس نیز از همین نوع است
2.زغال سنگ  غیر برجا :مواد بوجود آورنده  این نوع زغال سنگ در گذشته در جایی دیگر وجود داشته است و توسط عوامل مختلف به جایی که امروزه معدن در آن قرار دارد آورده شده است.

شرایط تشکیل معدن زغال سنگ:
 قبل از دوره کربونیفر منطقه ای که معدن در آن قرار دارد پوشیده از پوشش گیاهی بوده است،در دوره کربونیفر آب شیرین پوشش گیاهی منطقه را فرا گرفته وهمزمان رسوبات هم روی پوشش گیاهی گذاشته شده و مانع از رسیدن  اکسیژن به آن شده است و باعث تشکیل محیط احیا می شود.بر اثر فشار و فرایند تشکیل زغال سنگ ابتدا لیکنیت تشکیل می شود. باگذشت زمان و زیاد شدن فشار و حرارت به زغال معمولی تبدیل می شود . این زغال با از دست دادن اکسیژن و هیدروژن خود به سمت خالص شدن می رود. هنگامی که به صورت کربن خالص تبدیل شود  گرافیت تشکیل می شود. و نیز در اثر آلتراسیون گرافیت، آنترازیت بوجود می آید 
 موارد استفاده زغال سنگ

از محصولات معدن زغال سنک گرافیت و آنترازیت کاربرد بیشتری دارد . زیرا این دو کانی قابلیت پخت بیشتری دارد و امروزه در کوره ها بیشترین کاربرد را دارد.یکی از مهمترین مصرف کنندگان زغال سنگ کارخانه ذوب آهن اصفهان است. در معدن زغال سنگ را در اندازه های مختلف دپو می کنند و با توجه به نیاز مشتری آنرا ارائه می دهند.

 

/ 0 نظر / 135 بازدید